Hur ser rengöringsrutinerna ut?
Text från sommarnumret 2016

De allra flesta butiker har bra rutiner kring städning av arbetsytor, men många glömmer bort vikten av att rengöra verktyg och knivar.
Alla verktyg bör rengöras varje dag, för att förhindra spridning av bakterier som annars kan sätta igen kärlen i stjälkarna och förhindra vattenupptagningsförmågan.

Ett annat städningsmoment som ofta glöms bort är kylen, och själva kylaggregatet. Det kan man enkelt torka av utanpå med en fuktig trasa tillsammans med till exempel Chrystal Cleaner. Det kan även vara bra att anlita en kyltekniker för en mer omfattande rengöring någon gång om året. Rengöringen är viktig både för hållbarheten på snittblommorna, som förlängs när de förvaras i en ren miljö, men även energiförbrukningen minskas om aggregatet är rent.