Ekologiskt & Närodlat

Text: Emma Andersson Foto: Mia Ankarloo

Intresset för odling bara växer och växer och fler vill odla snittblommor. Det är en marknad som har stora möjligheter att utvidgas, då närodlat efterfrågas mer av både butiker och konsumenter.

Floristen och trädgårdsmästaren Mia Ankarloo driver sin egna odling av blommor och grönt på sin gård. Idag består de flesta av Mias kunder av blomsterbutiker via hennes gamla

arbetsplatser. De i sin tur hjälper till att sprida ordet om de närodlade, obesprutade snittblommorna till andra blomsterh-andlare som blir nyfikna på odlaren och hennes odling. Det förs en ständig dialog med kunderna, eftersom det viktiga för både Mia och hennes återförsäljare är att få sålt blommorna och undvika svinn.


LIVSPUSSLET

Idén föddes när hon och hennes man för tre år sedan köpte Kammarberg gård och familjen växte. Att kombinera familjens behov med butikstider var inte helt optimalt, och

Mia tänkte att det måste finnas ett sätt att få gården att gå runt av sig själv. Så hon bestämde sig för att ta vara på sina kunskaper som florist och trädgårdsmästare och satte igång med sin odling 2015.


KLASSISKA SOMMARBLOMMOR

Det nordiska klimatet är inte optimalt för snittblomsodling, men förvånansvärt många blommor trivs faktiskt riktigt bra.

– Alla blommor som betecknas som sommarblommor går väldigt bra att odla, konstaterar Mia entusiastiskt. Till exempel rosenskära, lejongap och solros är klassiker som fungerar bra. I år testade Mia Daucus carota och tagetesen

Ground control med gott resultat. Rödbladig grönkål är också en favorit som håller länge och kan skördas så sent som i december.

– Däremot har jag inte satsat på Dahlior. De älskas av sniglar och måste verkligen skyddas mot hårt regn, eftersom de så lätt förstörs annars.


TIPS TILL NYBÖRJAREN

För den som vill börja odla snitt för eget bruk eller till sin butik är det smart att börja på några säkra kort, menar Mia.

– Börja med pallkragar att odla i. Köp riktigt bra jord, gödsla med kogödsel och börja med tre grödor. Var verkligen noga

med jorden och ta hellre hjälp utifrån om du är osäker på vad du har för jord. Du kan till exempel skicka den på analys för att få veta vilken typ det är. Så börja enkelt så att du känner att du kan lyckas utan för mycket arbete.


EN ODLARES ÅR

Mias odlarår börjar egentligen på hösten med en utvärdering av året. Det är viktigt att man som odlare dokumentera allt som händer under året så man vet vad som gått bra och vad som fungerat mindre bra. I januari-februari köps alla nya

fröer in och vissa sorter som till exempel kronärts-kocka försås på direkten.

– Jag försår alla sorter hemma i huset och planterar sedan ut plantorna för att inte få något svinn på fröer. Det tar en del tid och alla bänkar och bord i huset är belamrade av mina små odlingar, skrattar Mia. Men

växterna blir mer motståndskraftiga och klarar angrepp bättre än om de skulle sås på friland. I mars/april när plantorna blivit tillräckligt stora flyttas de ut till Mias tunnelväxthus. När frostnätterna börjar ta slut planteras

sort efter sort ut och vid midsommar ska allt helst vara ute i landen. Sommaren domineras mest av vattning och lite rensning av ogräs. När Augusti kommer är odlingen som allra vackrast och skörden kan påbörjas för att oftast avslutas någon gång i oktober. Året avslutas helst med en rensning av landen för att sedan bädda in dem med halm inför vintervilan.GÅRDENS DJUR

Mia brukar säga till kunderna att hennes blommor är “naturligt odlade” utan skadliga bekämpningsmedel. Hon har inte ansökt om att få sin odling eko-certifierad dock, eftersom kraven är extremt hårda och det är en kostsam process som hon som liten odlare ännu inte har råd med. Istället har hon en dialog med sina kunder och berättar om hur odlingen går till, framför allt att grödorna inte besprutas.

– Istället använder jag mina egna djur till bekämpning av olika skadedjur. Hönorna till exempel, är jättebra som

sprätter och äter snigelägg och småsniglar. Jag städar inte heller så mycket på odlingen för att insekter som är rovdjur på skadeinsekter ska trivas. Mia berättar också att hon lägger ut högar med ris här och var för att andra djur som äter skadedjur ska trivas.


FRAMTIDSPLANER

Mia har flera planer för framtiden och hennes mål är att inom fem år kunna ta ut en halvtidslön från sin verksamhet för att dryga ut butikslönen. Snittblomsver-ksamheten kommer definitivt,utökas, men formen för det får utstakas under resans gång.

– Det viktiga för mig är att odla grödor som klarar sig självt så mycket som möjligt, att det ska fungera med

de förutsättningar som finns här. Mia och hennes man har hela tiden en tanke med allt de gör på gården. Gässen har de skaffat för att de ska äta gräs och hålla

det kort. Skulle de en dag köpa en häst, då har den uppgiften att plöja jorden på Kammarberg gård.


OM MIA


NAMN: Mia Ankarloo

YRKE: Florist och trädgårdsmästare

BOR: Fotskäl utanför Kungsbacka