framtidens florister

Text & foto: Emma Andersson

Som floristelev gäller det att visa engagemang och intresse för floristyrket och som butik behöver man ge eleverna gott om tid och utrymme för kreativitet. Det är ett enkelt recept för en lyckad praktikperiod.

Prinsgatans Blomsteraffär i Göteborgs är en veteran i branschen och har också tagit emot många APU-elever. Butikens personal berättar om sina erfarenheter de har av att handleda blivande florister.


OLIKA FÖRVÄNTNINGAR PÅ OLIKA ELEVER

– Vi ser positivt på att ha elever hos oss. Det blir mer tid till det kreativa arbetet för alla i och med att vi har ett par extra händer inne och eleven bidrar på ett bra sätt med sin nyfikenhet. Lina och hennes kollega Kajsa berättar också att de kan ha olika förväntningar på olika elever beroende på

personlighet och hur långt de har kommit i utbildningen. Är man ny och försiktig förväntas man till exempel inte att ta kunder direkt över disk.


SÅ INTRODUCERAS ELEVERNA

– Vi försöker “ta hand” om eleven så att den ska känna sig välkommen. Vi sätter inte någon tidspress på eleven den första tiden utan ökar lite efter-hand, menar Kajsa. Lina och Kajsa berättar att de första timmarna och dagen gör mycket för upplevelsen av resten av praktiken. De individanpassar efter elevens behov och lägger tid på lite “lära känna- snack” och introduktion av rutiner.


10-15 ELEVER PER ÅR

– Vi tar in elever när vi får frågan. Vi tar en elev åt gången eftersom butiken är liten och det kan nog bli 10 till 15 elever per år. Det kommer elever både från gymnasiet och vuxenutbildningen och de kan vara på både grund- och påbyggnadsnivå, berättar Lina.


GE ELEVERNA TID

– Vi tar dagen som den kommer med tanke på vår lilla butik. Vi brukar kolla dagen före vad som kan vara lämpligt att eleven gör nästa dag. Sedan brukar vi förbereda eleven att par timmar innan hen till exempel ska få göra en begravningsdekoration.

– Det viktiga är att ge eleven tid, då löser sig det mesta. Man kan även ge en tidskrävande uppgift som håller eleven sysselsatt ett par timmar. Utnyttja deras nyfikenhet och glädje för yrket till sånt som inte brukar hinnas med. Annars brukar eleverna uppskatta att få vara med och titta på när man arbetar utan att själva ha något i händerna, menar Lina.


INTRESSE OCH ENGAGEMANG

– Av eleven vill vi ha intresse och engagemang då ger man gärna det lilla extra tillbaka. Som butik ska vi framför allt ge eleverna den tid de behöver och ha förståelse för att de är nya i yrket. Om man känner att man har ont om tid är det kanske bättre att tacka nej till floristelever. Det kanske är

det bästa för båda parter. Vi ser eleverna som en extra resurs snarare än en börda och det är vårt jobb att pusha dem med varsamma händer. Munkeröds Utbildningscenter har utbildat många florister genom åren och har lång erf-arenhet av att förmedla elevers och butikers förväntningar på den viktiga praktiken. Lisa Ekholm, lärare på skolan i Göteborg berättar om hur de ser på den arbetsplatsförlagda delen av elevernas utbildning.


SÅ FÖRBEREDS ELEVERNA

– Vi pratar mycket om vad som väntar. Att det kan vara väldigt olika i butikerna kring vad man får lov att göra och inte, berättar Lisa. Eleverna får veta att de skall hjälpa till med de sysslor de behärskar, så under första praktiken kan de inte förvänta sig att få göra massor av floristiska binderier. Vi säger också att det är viktigt att eleven tar egna initiativ och visar att de

är intresserade. Då vuxna elever har mer erfarenheter överlag, har de oftast lättare att ta egna initiativ och ser mer vad som behöver göras i butiken.


KRAV PÅ PRAKTIKPLATSER

– Att de är positiva till utbildningen. De måste också förstå att det tar längre tid för en elev att göra ett moment än vad det gör för en erfaren florist. Det måste även finnas tid för floristeleverna, så att man kan sätta in dem i arbetet. Helst vill vi att de har en utsedd handledare som ansvarar för praktiken.


LÅNGSIKTIGA RELATIONER

– Vi upplever ett gott samarbete och har en öppen relation med de flesta av butikerna. Flera av butikerna i Göteborg har ju även personal som varit elever hos oss tidigare och vi har många andra kontakter i branschen. Om butikerna sedan känner sig missnöjda med något så uppmuntrar vi dem till att höra av sig så att vi kan ha en öppen kommunikation. Butikerna vill även ofta anställda dem som de haft som elever. Många ringer också direkt till skolan och frågar om de vet någon elev som behöver jobb. Jag förmedlar nog minst ett jobb i månaden till ”gamla” elever, vilket känns jättebra. För vår del är det ju superviktigt att våra elever har arbete efter avslutad utbildning.


UTLANDSPRAKTIK

– Vi älskar verkligen när eleverna utmanar sig och vågar testa praktik i andra länder och vi har elever som har gjort praktik i bland annat Danmark, Finland och Norge. I Norge till exempel är det en helt annan hierarki än i Sverige. Våra elever har även varit i länder som Holland, Spanien och England vissa så långt bort som Sydafrika och Brasilien.

– Det är så intressant när eleven sen kommer tillbaka och redovisar hur det

fungerar där de varit!