JOBBEN MÅSTE SYNAS

Text: Emma Andersson Foto: Shutterstock

Det är viktigt att det syns i statistiken att vi behöver utbildad personal för att utveckla vår bransch. Samtidigt behöver kommuner och utbildningsanordnare uppmärksammas på bristen av utbildade florister.

Att få tag i florister till sin butik idag är lättare sagt än gjort. Det råder brist på utbildade sådana vilket börjar märkas i hela landet. Många av landets butiker har svårt att växa om man inte kan stärka verksamheten med den personal man behöver. Men att annonsera efter personal är inte alltid helt lätt.


PERSONALBRIST HÄMMAR

Det är en rad olika faktorer som har påverkat att det idag är brist på utbildade flor-ister. Till exempel har väldigt många utbildningar lagts ner de senaste åren. Dels på grund av att årskullarna med gymnasieelever har varit extremt små under några år. Sedan fick alla hantverksyrken ett bakslag när riksdagen för några år sedan gick ut med information om att yrkesutbildningar inte ger högskolekompetens. Denna informationen var dessutom felaktig eftersom alla gymnasieskolor måste kunna erbjuda sina elever möjlighet att läsa upp de ämnen som saknas för att få grund-läggande behörighet. Det är mycket vi inte kan påverka, men att se till att statistiken stämmer är ett gemensamt ansvar. För att kommunerna ska förstå att det viktigt att satsa på floristyrket måste det synas att de det är personalbrist i hela landet. Det enda sättet att få fram det är att alla som söker florister annonserar på platsbanken. Vi frågade Kerstin Olsson, arbetsförmedlare på Arbetsgivarcentrum i Solna, vad vi kan göra för att bättre uppmärksamma problemet och synas i statistiken.


ANNONSERA FÖR ATT SYNAS

– Som arbetsgivare bör man annonsera sina lediga tjänster i Platsbanken eftersom det är Sveriges största site för att hitta jobb, menar Kerstin. Som arbetsgivare når du ut till många fler än via till exempel Facebook, som inte alla har. Andra jobbsajter som Monster och jobbsafari hämtar även till största del sina jobbannonser från Platsbanken. Dessutom syns det i arbetsmarknadsstatistiken att det finns en efter-frågan på utbildade florister. Det i sin tur ger en fingervisning till kommunerna att utbildningar behövs.


RESTRIKTIVT MED UTBILDNING

En god arbetsmarknad överlag i Sverige gör att att det idag finns färre arbetsmark-nadsutbildningar.

– Utbildningarna riktar sig till speciella grupper som är arbetssökande och behöver stärkas på arbetsmarknaden, konstaterar Kerstin. Hon berättar att det inte bara är Arbetsförmedlingen som är restriktiv med utbildning när arbetsmarknaden är god.

Kommunerna drar också in sina vuxenutbildningar när det finns gott om jobb. Det i sin tur leder till att individer som vill läsa till florist själva får bekosta sin utbildning och ofta blir utan studiestöd från CSN. Det är viktigt att kommunerna blir införst-ådda med att utbildningen leder till jobb, och att jobben syns i Platsbanken så fler får ekonomiskt stöd.

ENKELT ANNONSERINGSVERKTYG

Om man då vill annonsera i Platsbanken, hur går man tillväga? Först skaffar man sig ett arbetsgivarkonto på Arbetsförmedlingens hems-ida, genom att fylla i organisationsnummer och skapa ett lösenord. Sedan finns en färdig annonsmall som man fyller i och en ruta där du kan skriva en egen text som beskriver mer i detalj vad du erbjuder och söker. Förutom att skapa en jobbannons kan man med sitt konto själv leta efter intressanta jobbkandidater i Arbetsförmedlingens CV-bank.


ANNONSERING ELLER MATCHNING

Kerstin menar att arbetsmarknaden i Sverige idag är mycket god. Skulle man ändå vara orolig att ett utannonserat


jobb skulle ge många okvalificerade sökanden finns det några bra tips att ta till. Det kan till exempel vara bra att tänka till lite i utf-ormningen av annonsen. I rutan för fritext är det smart att speci-ficera och vara så tydlig som möjligt med vad man kräver.

– Ett annat tips är att man ber Arbetsförmedlingen om matchning innan man annonserar, berättar Kerstin. Då kan Arbetsförmedlingen titta i sin CV-bank för att se om man redan där har någon som kan passa som personal.


TA HJÄLPEN AV AF LOKALT

Förutom annonsering kan Arbetsförmedlingen hjälpa till på andra sätt.

– Man kan få en kontaktperson på sitt lokala Arbetsförmedlings-kontor som kan hjälpa till i rekryteringsarbetet, berättar Kerstin.

Till exempel med matchning och formulering av annonser. Man kan också få hjälp med att anordna en rekryteringsträff för att träffa arbetssökanden.


VIKTIG MARKNADSPLATS

Arbetsförmedlingen gör varje år arbetsmarknadsprognoser som visar i vilka yrken det råder brist på personal. Prognoserna görs dock på företag med minst fem anställda. Eftersom de flesta företag i blo-msterbranschen är småföretagare med 1 - 2 anställda kan det vara större brist på personal än vad som syns i Arbetsförmedlingens prognoser. Det innebär förstås att det är ännu viktigare för oss att ta till vara på möjligheten att synas i Platsbanken. Syns inte jobben i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser borde Platsbanken vara vår viktigaste marknadsplats.